ДОП по синхронно плуване, басейн "Диана", София, 24-26.02.2012 г. Снимки: Sportsimages.bg