Тема 20: Тактическа периодизация

Футбол
Добави в Svejo
    12/03/2013 13:30
Тема 20: Тактическа периодизация

В последните три статии говорихме за периодизация и дозиране на работата за изграждане на физически качества. Както уточнихме, всяко дете се развива физически по различно време. Футболът пък не е цикличен спорт и във всеки момент от мача или тренировката сме подложени на различно физическо натоварване като големина, характер и интензивност, което от своя страна допълнително затруднява дозирането и контрола на натоварването.

По тази причина моето лично мнение е, че за изграждането на физическите качества на един изявен футболен талант трябва да се грижи индивидуално добър специалист. Ако нямате късмета да се родите в град с елитна ДЮШ, а синът ви е примерно проектонационал, вие като родители трябва да му осигурите нужните условия на живот и отличен специалист. Които да му дадат шанса да развие целия си футболен потенциал, като не допуснете таланта да се похаби, поради липса на правилна методика.

Специалистът трябва да разбира както от натоварване, така и от възстановяване. Да познава спецификата на футболната игра, за да може умело да коригира упражненията във фитнеса и на пистата. Така че с увеличаване на силата, скоростта и координацията, да не се губят ловкостта и пъргавината в единоборствата и смяната на посока.

Това е допълнителна инвестиция, но когато говорим за реализация на изявен талант, а не просто хоби, според мен е задължителна. Подобно на всички амбициозни и отговорни родители инвестират в частни учители, когато децата им покажат заложби в изкуството, музиката или просто се готвят за кандидатстване в елитно училище или за покриване на езикови нива.

Истинските проблеми при изграждането на един млад футболист и интегрирането му в мъжкия футбол, според мен се крият в ТАКТИЧЕСКАТА ПЕРИОДИЗАЦИЯ или липсата на такава в методиката за обучение по футбол на клубовете в България. Проблемът се крие в това, че индивидуалната работа и с най-големия футболен специалист не може да бъде полезна, ако треньорът на отбора не може да постави конкретни изисквания за играта по време на мач.

Отборните действия в атака, в отбрана или при прехода от едната фаза на игра към другата не могат да бъдат синхронизирани, когато футболистите не разпознават футболната ситуация, защото им липсва единомислие, а оттам и единодействие. Тогава практически не може да се прилагат основните принципи за игра, а съответно няма и как движенията да се автоматизират, за да се прилагат интуитивно в недостиг на време, както трябва да бъде в един професионален футболен отбор.

За да не стане прекалено дълга и отегчителна статията, в нея ще се спра само на възможностите, които ни предоставят БФС и Треньорската школа в тази посока. И евентуално следващият път ще допълня с мои идеи и конкретни примери какво се разбира под понятието "тактическа периодизация" и как може да се измъкнем от общите приказки, за да бъдем полезни на подрастващите футболисти в България.

За целта си купих книгата „Концепция на БФС за развитие на млади футболисти”, написана от Юри Николов, Иван Тишански и Пламен Михов. Систематизирах в таблица критериите за работа във всяка възраст. Идеята е, че в България има такъв учебник, акцентиращ върху целите на обучението, техническите умения и тактическите способности, които трябва да развиваме във всяка една възраст и са подсказани съответните най-подходящи упражнения за работа.

Книгата е на достъпна цена и може да се купи. За мен лично тя е отлично отправно място да идеи и развиване на оптимална методика за работа, която да гарантира футболна грамотност, адекватна за един голям талант, така че след 10 години тренировки по футбол да не му се налага да кара такси или да стане общ работник в някоя фирма.

                                      Методика на обучение в България

 

Концепцията на БФС, разработена с подкрепата на Българската треньорска школа по футбол, предлага ясна визия за пътя, който трябва да се измине от един състезател, за да се изгради и покрие основните критерии за професионален футболист, като достигне максималното развитие на своя потенциал.

Основна идея: Играчите се учат да играят футбол на терена. Обучението чрез игра подобрява: Разчитането на ситуациите на терена. Процеса на взимане на решения. Готовност за инициатива и комуникация. Индивидуалното техническо ниво под натиск и навиците за колективна игра.

Основни принципи в началото на обучението: Малко пространство - повече докосвания на топката. Повече футболни ситуации. Намалените състави дават възможност за по-ясно разбиране и автоматизиране на взаимодействията. Не на последно място удоволствието от играта.

Комплексен подход - интегрална тренировка за техника, тактика, физика и характер, ограмотяване.

 

Взаимодействие между треньора и играча: Малкия футболист има право на грешка. Малкият футболист се учи сам по активен начин в тренировката при сблъскването с правилно програмираните препятствия в тренировката и разрешаване на поставените цели и задачи, след доброто им формулиране и обяснение от треньора.

 

Възраст

Цели на обучението

Техника

Тактика

6-7

Предучилищна

Насърчаване към различни движения

Развитие на физическите качества чрез движения

Контрол на тялото и сензорни възприятия

Опознаване движението на топката

Възпитание и любов към играта и движението

Начални умения за участие във футболната игра

Развитие на въображението чрез игри с топка.

Водене; овладяване; дрибъл; удари

Подаване; Преодоляване; Стрелба; Отнемане; 1v1; 2v1

 

8-9

Първи – втори клас.

Развиване удоволствието от играта

Изграждане на умения, съобразени със способносттите  за движение

Развиване на умения за участие във футболната игра

Игрово обучение на основите на техниката

Развитие на тактически умения за отбелязване и предотвратяване на гол

Обучение чрез малки игри – уличен футбол

Водене  и удар; овладяване и удар; преодоляване и удар; комбиниране на технически умения

Пласиране – откриване; пласиране покриване; преодоляване; отнемане; подаване; групово владеене на топката; групово спечелване на топката

10-11

Футбол 7

Трети – четвърти клас

 

Игрово обучение на по-сложни технически умения с двата крака

Скорост, ловкост и бързина при действията с топка.

Положително повлияване на нервната система и развитие на белите мускулни влакна

Основни тактически правила за ориентиране и завладяване на пространство

Изискване и насърчаване на индивидуалността

Обучение чрез малки игри на малки полета.

Водене  и удар с бърз ритъм; овладяване по въздуха; удари от въздуха; преодоляване и удар в бърз ритъм; удари с глава; комбиниране на повече техники в бърз ритъм

Пресичане на подаване; отнемане след овладяване; пласиране – подсигуряване; групово спечелване на топката; групово владение на топката;2v3;2v2;2v1;3v3;3v2;3v4

 

12-13

Футбол 11

 

Пети – шести клас

Деца център

Удоволствие от играта. Креативност и импровизация.

Задълбочено, планомерно обучение на техника

Задълбочено, планомерно обучение на индивидуална тактика

Начално обучение на групова тактика за игра в пространство

Фокусиране върху индивидуалното развитие на играча и индивидуалните идеи за игра

Насърчаване на мотивацията за постижения.

Овладяване на дълги подавания; Удари от далечно разстояние; Удари от въздуха; преодоляване чрез сложни технически умения; дефанзивни техники при отнемане; контрол на топката под натиск

 

Двойно подаване; подаване в коридор; диагонално подаване; смяна на местата; затваряне на коридор; формиране и движение на дефанзивен блок.

 

14-15

Деца „А” и „Б”

Затвърждаване желанието да се играе футбол

Развитие на физически качества, със специфични футболни средства

Отстраняване недостатъци в координацията

Развитие техниката на скорост под натиск

Задълбочено обучение на груповата тактика в атака и отбрана

Насърчаване на индивидуална и колективна отговорност в терена и извън него.

Развитие на техническите умения, чрез упражнения с висока интензивност. Овладяване на сложни технически умения.

Групова тактика в защита; Отборна тактика в защита; групова тактика в нападение; отборна тактика в нападение; тактика при преход.

16-17

Младша възраст „А” и „Б”

Подготовка за състезание

Усъвършенстване на уменията и тактическото им  прилагане на мач.

Повишаване качеството на трениране, контрол на емоциите преди, по време и след мача. Обучение за начина на живот.

Сила, експлозивност, анаеробна мощ,

Усъвършенстване на сложни технически умения индивидуално и по постове, способност за комбиниране на последователно свързани технически умения в бърз ритъм и в игрова ситуация под натиск.

Подкрепа на атака

Освобождаване от покритие

Създаване и завладяване на пространство

Преса върху топката

Пресиране на зоната, в която се намира топката

Изтласкване на фланга

Затваряне на центъра

18-19

Старша възраст „А” и „Б”

Страст и сериозност в играта

Желание за постижения и удоволствие от играта

Перфектна динамична техника под натиск

Индивидуално усъвършенстване на технико-тактически действия

Стабилизиране на физическите качества на високо ниво

Перфекционализиране на груповите тактически действия и вписването им в отборната тактика.

Възпитаване в манталитет на победители.

Усъвършенстване на индивидуалната техника в бърз ритъм, под натиск и на малко пространство.

Усъвършенстване принципите на игра в защита

Усъвършенстване принципите на игра в нападение

Усъвършенстване принципите на игра  при преход

Използване на различни тактически схеми.

 

 

С поздрав: Митко Джоров

 

 

Имейл за обратна връзка, мнения и въпроси - mdjorov@abv.bg

 

 

Останалите теми от Колонката на Митко Джоров, можете да прочетете ТУК

 

 

-----

Заповядайте в нашия онлайн магазин за спортни стоки SportForMe.com

Коментари